λιπήμεροι

λιπήμεροι
λιπήμεροι, οἱ (Α)
(κατά τον Ησύχ.) «οἱ ἐν τῷ προσήκοντι χρόνῳ μὴ γεννώμενοι».
[ΕΤΥΜΟΛ. < λιπ(ο)-* + -ήμερος (< ἡμέρα), πρβλ. εφ-ήμερος, υπερ-ήμερος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • λιπ(ο)- — και λειψ(ο) (AM λιπ[ο] και λειψ[ο] και λειπ[ο] και λειψι ) α συνθετικό λ. τής Ελληνικής που ανάγεται στο ρ. λείπω (για τις διάφορες μορφές τού α συνθετικού βλ. λ. λείπω) και δίνει την έννοια τής έλλειψης (πρβλ. λιπόγεως, λιπόγλωσσος, λιπόθυμος,… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”